Wat is coaching

iStock_000017444931_MediumOmdat het begrip coaching de laatste jaren op veel manieren wordt ingevuld, staan we daarom graag even stil bij de werkelijke betekenis van “coaching”:

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Het doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Binnen elk coachingtraject worden de doelen vooraf besproken en bepaald.

Hiernaast bestaat er ook nog coaching van groepen, dit wordt dan teamcoaching genoemd. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen. De coach zoekt dan bij deze vorm van coaching naar collectieve patronen in het gedrag en denken in de groep.