Visie

Wij werken vanuit de visie dat mensen altijd meer kwaliteiten hebben, dan op het eerste oog zichtbaar zijn. In iedere training en coaching leggen wij de nadruk op de kwaliteiten van mensen, in plaats van hun tekortkomingen. Door deze aanpak worden mensen gemotiveerd en uitgedaagd. Ze krijgen plezier in ontwikkeling en zelfontplooiing. Het is verrassend om te zien dat iemand ontdekt dat hij/zij nog meer potentie heeft dan werd gedacht. Dit maakt Blink anders dan anderen: wij laten mensen “uitblinken” in het “zichzelf zijn”.

Werken met Blink betekent samenwerken met een betrouwbare, resultaatgerichte, confronterende en praktische partner. Blink vindt plezier in gedragsverandering óók belangrijk. Met een knipoog bereik je nog meer. Onze ervaring is dat mensen zich tijdens een verandertraject op hun gemak moeten voelen. Dan pas kunnen ze echt zichzelf zijn. Ze durven zich dan meer te uiten en kwetsbaar op te stellen. Dit zijn de belangrijkste randvoorwaarden om mensen in hun ontwikkeling naar een hoger niveau te brengen. En dat is precies de reden waarom wij de “knipoog” zo belangrijk vinden!