Teamcoaching

Teamcoaching is erop gericht gezamenlijke doelen te bereiken met een groep of een afdeling. Deze vorm van coaching begint altijd met het inzicht krijgen in de individuele kwaliteiten van de teamleden. Vervolgens kijken we naar de optelsom van deze individuele kwaliteiten en vinden we antwoord op de vraag hoe zij samen verder kunnen groeien.

Enkele thema’s voor teamcoaching zijn:

  • Er is geen chemie binnen het team, men werkt niet goed samen.
  • Iedereen kan zich vinden in de gezamenlijke doelstelling, maar in de praktijk duikt iedereen vervolgens weer terug naar zijn eiland.
  • Binnen het team wordt er niet effectief gecommuniceerd. Feedback wordt vermeden, maar bij de koffieautomaat wordt er wel veel gedeeld (met anderen).
  • Er is een strategische doelstelling geformuleerd. Hoe kan het team hierbij betrokken worden voor een effectieve doorvertaling naar de doelen van de afdelingen.

Voor wie

Management teams, projectgroepen en binnen- en buitendienst afdelingen.

Kosten

Teamcoaching is een maatwerk traject. Samen bespreken we uw wens en maken een inschatting van de hoeveelheid tijd die nodig is om aan uw doelstelling te werken.