Personal coaching

Personal Coaching is een individueel begeleidingstraject. Het is een instrument voor persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering. In een serie vertrouwelijke gesprekken werken wij samen met de coachee aan het realiseren van de doelstellingen. De Blinkcoach biedt ondersteuning, motiveert en daagt uit om voorbij eigen grenzen te kijken. De BlinkCoach fungeert als spiegel en klankbord, hierdoor wordt de persoon zich bewust van de eigen waarden, overtuigingen, denkpatronen, gedragingen en omgeving.

Enkele vraagstukken waarbij een BlinkCoach kan helpen zijn:

  • Waaruit bestaat mijn communicatiepatroon en hoe kan ik hier op positieve wijze richting aan geven?
  • Hoe stel ik op een juiste manier grenzen naar anderen toe?
  • Anderen ervaren mij als bot, zo ben ik niet en wil ik ook niet overkomen
  • Hoe ontwikkel ik meer zelfvertrouwen?
  • Hoe kan ik beter omgaan met stressvolle situaties?
  • Hoe kan ik zaken beter loslaten en meer op anderen leren vertrouwen?
  • Hoe kan ik een gezonde balans vinden tussen controleren en delegeren?

Voor wie

Voor directeuren, managers en medewerkers die zich (verder) willen ontwikkelen en hun behoefte niet ingevuld zien door deel te nemen aan een training of workshop.

Kosten

Personal coaching is een maatwerk traject. Samen bespreken we uw wens en maken een inschatting van de hoeveelheid tijd die nodig is om aan uw doelstelling te werken.